Mutaxassislar

leader

Jeon Hongpyo

Tashrif buyuruvchi izlanuvchi

Ko'proq
leader

Saodat Umarova

Ilmiy xodim

Ko'proq
leader

Aleksandr Shrayr

Tashrif buyuruvchi izlanuvchi

 

Ko'proq
leader

Odil Gafarov

Ilmiy xodim

Ko'proq
leader

Akbar Mavlonov

Ilmiy xodim

Ko'proq
leader

D-r Iskandar Abdullaev

Bosh ilmiy xodim

Ko'proq
leader

Odilbek Isakov

Ilmiy xodim

Ko'proq
leader

Luka Ancheski

Ilmiy xodim

Ko'proq
leader

Doktor Timur Dadaboev

Ilmiy xodim

Ko'proq
leader

Dr. Kei Xakata

Ilmiy xodim

Ko'proq
leader

Mixail Strokan

Tashrif buyuruvchi ekspert

Ko'proq